CÁC KHÓA HỌC

1

KHÓA HỌC CƠ BẢN 1

1 BUỔI / TUẦN – 500.000VNĐ / THÁNG

  • Tặng 1 set đồ bóng đá khi đăng ký 2 tháng

2

KHÓA HỌC CƠ BẢN 2

2 BUỔI / TUẦN – 900.000VNĐ / THÁNG

  • Tặng 1 set đồ bóng đá khi đăng ký 2 tháng

3

KHÓA HỌC NÂNG CAO

3 BUỔI / TUẦN – 1.350.000VNĐ / THÁNG

  • Tặng 1 set đồ bóng đá khi đăng ký 2 tháng
  • Giảm 10% khi đăng ký 2 tháng

4

KHÓA HỌC TOÀN DIỆN

4 BUỔI / TUẦN – 1.800.000VNĐ / THÁNG

  • Tặng 1 set đồ bóng đá khi đăng ký 2 tháng
  • Giảm 15% khi đăng ký 2 tháng